Menu openen Menu sluiten

Denk en discussieer mee over de sleutels die leiden tot de oplossing voor kinderen die moeite hebben om naar school te gaan.

INSPIRATIEMIDDAG VERBINDING
JEUGDZORG EN ONDERWIJS
6 juni 2019
13.30 uur inloop | 14.00 uur start | 1 6. 15 uur einde met borrel
Edison College | Waleweingaarde 103 | Apeldoorn

BAAT HET NIET, DAN SCHAADT HET WEL
Hoe helpen wij kinderen die moeite hebben om naar school te gaan?
Ondanks fantastisch geformuleerd beleid in Onderwijs en Jeugdhulp
kunnen kinderen in de praktijk verloren raken in procedures,
doorverwijzingen en goedbedoelde interventies.

Er zijn verschillende initiatieven om daar verbetering in te brengen.
Remko Iedema, auteur van Baat het niet, dan schaadt het wel ,
stelt in zijn boek dat alle initiatieven nuttig kunnen zijn, maar
dat daar de kern niet ligt.

Hij ontdekt dat iedereen wel wil meedenken, maar dat weinigen écht
helpen en dat er veel wordt vergaderd, maar weinig wordt besloten.
Kinderen die moeite hebben om naar school te gaan en hun ouders
worden hiermee geconfronteerd.
In zijn boek pleit hij ervoor om op lokaal en regionaal niveau op zoek
te gaan naar sleutels om samen betekenis te hebben voor dat ene,
unieke kind. Vanuit een gezamenlijk verhaal zijn er heel veel
mogelijkheden. Kunnen we dat verhaal maken?

Met inspiratie door o.a. Johan van den Beucken (Nieuwe School,
Panningen , winnaar Nationale Onderwijsprijs 2019 ) en Mark
Weghorst (Ouders & Onderwijs) . En een paneldiscussie met o.a.
Annelies de Jonge (wethouder), Cindy Kamp (regiocoördinator RMC
Stedendriehoek ), Johan van den Beucken en Mark Weghorst .

Voor wie?
We nodigen onderwijsconsulenten, leerplichtambtenaren,
beleidsadviseurs Onderwijs & Zorg, ouders, en professionals uit alle
vormen van onderwijs en zorg van harte uit .
Denk en discussieer mee over de sleutels die leiden tot de oplossing
voor kinderen die moeite hebben om naar school te gaan.

Aanmelden                               Ga naar:  www.zorgregiomijov.nl