Menu openen Menu sluiten

Aansluiten bij jongeren

Deze maatregel zal zich met name richten op de groep tussen de 16 en 20 jaar. Binnen deze categorie is de kans op VSV het grootst. Daarnaast richt het zich op alle jongeren die mogelijk uitvallen binnen het onderwijs, uitgevallen zijn en/of geen plek op de arbeidsmarkt kunnen vinden. Via deze jongeren willen wij ook de professionele netwerken rondom jongeren bereiken.

Vanaf het 18e levensjaar neemt het aantal VSV-ers enorm toe. Wij willen weten of wij jongeren kunnen behoeden voor deze stap. Wij denken dat jongeren ons dit het beste kunnen aangeven. Vandaar dat wij willen investeren in jongeren om een aanpak te ontwikkelen die meer aansluit bij jongeren. De overtuiging is dat wanneer je de leefwereld van de jongeren beter ziet, kent, begrijpt, je de aansluiting bij jongeren beter kunt vinden. Je komt daarmee samen verder en helpt ze om op een volwassen manier in de wereld te willen zijn. Op die manier kan de sterke interesse van de professional met liefde voor zijn vak én voor de jongere die iets nodig heeft, leiden tot jongeren die zich meer gezien voelen én tot een passende dienstverlening (onderwijs, zorg, opvoeding, sport, opvang, et cetera). De gevonden informatie leidt tot adviezen voor het onderwijs en de zorg en verbeterde aansluiting op de arbeidsmarkt en worden meegenomen in maatregel 3: Versterken van de Civil Society.

Wat gaat deze maatregel verbeteren?
Deze aansluiting streven we na door jongeren te vragen en in te zetten ter ondersteuning bij:
– het verbeteren en opzetten van peer coaching;
– kennisdeling met professionals (onder andere met het RMC);
– het ophalen van informatie over de leefwereld en de behoeften van jongeren;
– voorlichting (in gesprek met jongeren en kinderen op basis- en voortgezet onderwijs);
– het delen van best practices;
– het inzetten van andere en eigentijdse communicatiemiddelen.

Wat is de activiteit?
Onderzoek verrichten naar de huidige en toekomstige maatregelen en de effectiviteit daarvan.
Daarnaast zal ingezet worden op het samenstellen en activeren/faciliteren van een team van jongeren uit de Stedendriehoek die willen meewerken aan de missie van Ferm. Zij krijgen experimenteerruimte: zij gaan adviseren en uitvoeren. Onder leiding van een externe projectleider wordt de opdracht nader gespecificeerd en worden de maatregelen afgestemd op naar wat er speelt in de leefwereld van jongeren op de volgende leefgebieden:
– zingeving                               – thuis                           – sociale contacten
– financiën                               – studie/werk                – vrije tijd                  – gezondheid

Aantallen:
Het aantal VSV-ers neemt enorm toe na het 18e levensjaar. De cijfers van 2018-2019 gaven het volgende beeld: 61 VSV-ers vóór het 18e levens jaar. Tussen de 18 en 19 jaar zijn dat er 248. Na het 19e levensjaar zakt dat aantal weer. Deze maatregel zal zich met name richten op de groep tussen de 16 en 20 jaar. In 2018-2019 telde deze groep 509 VSV-ers. De groep waarop we ons richten is groter omdat het gaat om het voorkómen van VSV. Het neveneffect is dat we ook jongeren bereiken mét startkwalificatie die nog zoekende zijn naar hoe zij kunnen aansluiten op en participeren in de samenleving.