Menu openen Menu sluiten

Aanvragen plusvoorziening

Wat zijn Maatwerktrajecten?
Jongeren die door meerdere problemen een grotere kans hebben uit te vallen, worden door de begeleiding en mentoring naar de plusvoorziening geleid. Maatwerktrajecten zullen onderling erg van elkaar verschillen, afhankelijk van de aard van de problematiek en van reeds bestaande voorzieningen in de regio. De trajecten zijn kortdurend (maximaal 3 maanden) en worden uitgevoerd door verschillende buitenschoolse/externe coaches.

Wie kunnen er een aanvraag indienen?
Het MBO, VO, VSO, PRO scholen en het RMC kunnen een maatwerktraject aanvragen.

Aanvragen trajecten
De trajecten kunnen aangevraagd worden bij de pluscoördinator van het regionaal aanmeldpunt, Sandra Schotgerrits.

Zij heeft kennis van passend onderwijs, maatwerktrajecten, gemeentelijke voorzieningen en andere vormen van ondersteuning.  Ook heeft zij regelmatig contacten met schoolmaatschappelijk werkers (SMW), ondersteuningscoördinatoren/ begeleidingsdeskundigen en RMC medewerkers, jeugdhulpverlening, CJG, wijkteams, leerplicht etc.

Naar aanvraagformulier