Menu openen Menu sluiten

Activiteiten

11 activiteiten gevonden

Structurele samenwerking met RMC verzuimreductie

Met dit project wil Helicon een sluitende aanpak rondom verzuim ontwikkelen. Hierdoor kan er gerichter worden ingezet op de achterliggende problematiek waardoor uitval  zal verminderen.   Het daadwerkelijk thuis bezoeken van leerlingen is heel zinvol maar de inhoudelijke begeleiding kan beter. We hebben de wens om samen met RMC en school de huisbezoeken te doen. Juist voor de…

Lees meer

Intensieve begeleiding BOL Helicon

In dit project worden 25 leerlingen intensief begeleid.  Het gaat om risicoleerlingen, hun begeleiding vraagt veel tijd en inzet.  Hiermee bereiken we dat deze 1e jaars leerlingen  beter weten waar zij aan dienen te voldoen. Er wordt preventief ingezet op het individuele leerproces.  Van belang hierin is ook het opzetten en uitbouwen van een pool…

Lees meer

Niveau 3 & 4

Niveau 3 & 4 Sterk gestuurde activiteiten door de MBO-scholen gericht op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten door niveau 3 en 4 studenten. Er wordt ingezet op de ontwikkeling en het uitproberen van projecten wordt zo mogelijk uitgevoerd door meerdere MBO’s en RMC.

Lees meer

Time Out

Time-out voorziening: alternatieve leertijdbesteding voor jongeren die tijdelijk niet in reguliere groepen kunnen functioneren. Voor de (regionale) ontwikkeling hiervan wordt gebruik gemaakt van experimenteerruimte

Lees meer

Indoor klas

In-Doorklas: een voorziening voor regionale switchers om zich voor te bereiden op de nieuwe opleiding, gesitueerd bij Aventus

Lees meer

Verzuimmaatregelen

Extra inzet RMC:  het voortijdig oppakken van verzuimmeldingen uit het onderwijs, d.w.z. vóór de wettelijke termijn. Tevens worden er gesprekken gevoerd in de school. Terugkeergesprekken: VSV-ers van het huidige schooljaar oproepen voor een coaching gesprek om de jongere terug te leiden naar het onderwijs. Extra activiteiten verzuim 18+: experimentele ruimte voor onderwijs en gemeenten om nieuwe activiteiten…

Lees meer

2getthere

  2GetThere Coaching is een jong en dynamisch project, vóór en dóór jongeren en jongerencoaches. Jongerencoaches coachen jongeren in de eigen leeftijdsgroep naar werk, stage en/of school, of preventief of uitval te voorkomen. Het project is gestart in 2010 en breidt zich op basis van herhaaldelijk succes steeds verder uit; zowel nationaal als internationaal. Het…

Lees meer

Uitstroom op maat

Wij bieden intensieve begeleiding in het vinden van de juiste uitstroomroute uit het VO naar een kansrijk vervolg. Het gaat in dit project om leerlingen in de leeftijd van 12-18/20. Dit zijn PRO-leerlingen met een heftige cluster-4 problematiek waardoor ze in PRO niet voldoende op hun plek zijn of cluster 4 leerlingen met een laag…

Lees meer

Entree naar werk

Zo’n 400 kwetsbare jongeren in de gemeenten Apeldoorn Epe Brummen en Voorst bevinden zich op het snijvlak van onderwijs, arbeidsmarkt en (jeugd) zorg. Zij hebben onze steun nodig om goed te worden voorbereid op de toenemende eisen die de samenleving, onderwijs en arbeidsmarkt stellen. Met dit project richten we ons specifiek op de groep tot…

Lees meer

MatchpoinD Jongeren de straat op

De samenwerkende VSO en PrO scholen in Deventer willen alle leerlingen naar een juiste werkplek of in het vervolgonderwijs brengen. Daartoe is MatchpoinD opgericht, een samenwerking op het gebied van arbeidstoeleiding tussen scholen  en netwerkpartners met het doel een duurzame plek voor onze jongeren te realiseren. Hierin werken we samen met het bedrijfsleven waar naar…

Lees meer

Ambachtsplein

In de regio Stedendriehoek start Pluryn met steun van Ferm Stedendriehoek  ook in Apeldoorn met een Ambachtsplein. Er is een ruime keuze aan uitstroomrichtingen. De Entree-opleidingen zijn speciaal voor mensen met een beperking, die moeite hebben om lessen te volgen op het roc. De leerlingen werken in een kleine groep van 10-12 klasgenoten en op hun eigen tempo….

Lees meer