Menu openen Menu sluiten

Entree naar werk

Zo’n 400 kwetsbare jongeren in de gemeenten Apeldoorn Epe Brummen en Voorst bevinden zich op het snijvlak van onderwijs, arbeidsmarkt en (jeugd) zorg. Zij hebben onze steun nodig om goed te worden voorbereid op de toenemende eisen die de samenleving, onderwijs en arbeidsmarkt stellen. Met dit project richten we ons specifiek op de groep tot 23 jaar, huidige en ‘oude’ VSVers. Voor hen willen wij een goede aansluiting tussen gemeenten, onderwijs en arbeidsmarkt realiseren en de uitval terugdringen. De jongeren zelf staan hierin centraal.

Via een doorlopende BBL- leer-werklijn met extra begeleiding worden deze jongeren vanaf een beschermde leer- werk omgeving begeleid naar een passende arbeidsplek, mogelijk in combinatie net vervolgonderwijs BBL2.