Menu openen Menu sluiten

Intensieve begeleiding BOL Helicon

In dit project worden 25 leerlingen intensief begeleid.  Het gaat om risicoleerlingen, hun begeleiding vraagt veel tijd en inzet.  Hiermee bereiken we dat deze 1e jaars leerlingen  beter weten waar zij aan dienen te voldoen. Er wordt preventief ingezet op het individuele leerproces.  Van belang hierin is ook het opzetten en uitbouwen van een pool van leerbedrijven  die kennis hebben van het begeleiden van leerlingen met een (extra) ondersteuningsbehoefte. Met die juiste ondersteuningsbehoefte kunnen we deze leerlingen steunen en wordt uitval teruggedrongen.