Menu openen Menu sluiten

Niveau 3 & 4

Niveau 3 & 4
Sterk gestuurde activiteiten door de MBO-scholen gericht op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten door niveau 3 en 4 studenten.
Er wordt ingezet op de ontwikkeling en het uitproberen van projecten wordt zo mogelijk uitgevoerd door meerdere MBO’s en RMC.