Menu openen Menu sluiten

Structurele samenwerking met RMC verzuimreductie

Met dit project wil Helicon een sluitende aanpak rondom verzuim ontwikkelen. Hierdoor kan er gerichter worden ingezet op de achterliggende problematiek waardoor uitval  zal verminderen.   Het daadwerkelijk thuis bezoeken van leerlingen is heel zinvol maar de inhoudelijke begeleiding kan beter. We hebben de wens om samen met RMC en school de huisbezoeken te doen.
Juist voor de leerlingen die moeilijker benaderbaar zijn of waar grotere problematiek wordt vermoed zal deze aanpak goed zijn.  Een huisbezoek is functioneel en ondersteunend aan het verzuimbeleid mits voldoende onderbouwd en er een duidelijke verbinding is met de school.

Door intensiever samen te werken met het RMC willen wij een sterke verbinding met de gemeentne en de regio om zo het verzuim te verminderen en VSV te voorkomen.