Menu openen Menu sluiten

Uitstroom op maat

Wij bieden intensieve begeleiding in het vinden van de juiste uitstroomroute uit het VO naar een kansrijk vervolg.
Het gaat in dit project om leerlingen in de leeftijd van 12-18/20. Dit zijn PRO-leerlingen met een heftige cluster-4 problematiek waardoor ze in PRO niet voldoende op hun plek zijn of cluster 4 leerlingen met een laag IQ (onderkant BL) waardoor het theoretische programma in een gewone cluster-4 klas te intensief voor hen is. Vanwege deze beperkingen redden zij het niet om zonder begeleiding en onderwijsprogrammering op maat onderwijs te volgen in een bestaande PRO- of cluster 4-setting. Deze leerlingen vormen een risicogroep v.w.b. VSV.

Wij bieden hen een maatwerktraject in een speciale klas. Door dit intensieve traject is de kans op een goede aansluiting met a). of de arbeidsmarkt b). of het mbo substantieel groter waardoor we uitval, thuiszitten of vroegtijdig schoolverlaten proberen te voorkomen. Vanuit een veilige situatie met onderwijs op maat, persoonlijke begeleiding en stage bieden we de rust aan deze leerlingen waardoor ruimte ontstaat voor een kansrijke ontwikkeling van de leerling. Buiten een speciale klas als deze zouden deze leerlingen met complexe problematiek tussen wal en schip vallen.