Menu openen Menu sluiten

Communicatie over LOB op korte en lange termijn

Welke acties worden er op korte en langere termijn genomen?

De decanen van de VO scholen van binnen én buiten de regio, zijn geïnformeerd over de LOB visie en hoe deze tot stand is gekomen op de Decanendag van Aventus, 8 oktober 2020. Circa 40 decanen/LOB medewerkers hebben de workshop over de LOB visie gevolgd.  De deelnemers aan deze workshop konden reageren op de LOB visie.

Hieruit kwam onder andere naar voren dat scholen positief reageren op deze visie en dat ze er achter kunnen staan, verheugd zijn over de samenwerking tussen het VO en MBO op het gebied van LOB en dat scholen die niet betrokken zijn, dat graag wél willen zijn.

 • Korte termijn                          Flyer/poster met LOB visie

Van de visie is een flyer en poster beschikbaar en gestuurd aan de scholen. Het doel daarvan is om de Regionale visie LOB onder de aandacht te brengen en verspreiden op de betrokken scholen en hen op te roepen met deze visie aan de slag te gaan, intern én extern (vanuit deze visie te werken aan LOB)

 • Lange termijn                  Nieuw op te richten kenniskring LOB VO-MBO
  Om de visie structureel een plek binnen LOB in de regio te geven en continue onder de aandacht te houden willen wij gaan werken met een nieuwe kenniskring LOB/ VO-MBO. Vanuit het VO hebben decanen/LOB medewerkers van de betrokken scholen hier zitting in, vanuit het MBO  zijn dat de experts en/of teammanagers met LOB in portefeuille. Doel van deze kenniskring:

  • LOB blijft onder de aandacht en wordt verder opgepakt en uitgewerkt op de betrokken scholen
  • Korte lijnen tussen VO en MBO voor wat betreft LOB, hier is behoefte aan vanuit de betrokken scholen! (zie reacties op decanendag Aventus van 8 oktober j.l.)
  • Leden uit de kenniskring kunnen hun achterban (school-decanenkring) informeren en vragen/opmerkingen van deze achterban weer meenemen.

   Voor vragen kunt u ook terecht bij de decaan van uw eigen school.