Menu openen Menu sluiten

Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn werkt met de Sluitende Aanpak Jongeren voor de groep die een extra steuntje in de rug nodig heeft bij het halen van een diploma of vinden van werk.

Concreet betekent dat Apeldoorn per jongere een plan maakt dat daarop gericht is. Bij dat plan worden jongeren zelf betrokken en alle mensen om de jongere heen die daar een bijdrage aan kunnen leveren. Vanuit de gemeente is daarbij de leerplicht, het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten, het Jongerenloket of jeugdhulpverlening betrokken.

Daarbij besteedt Apeldoorn vooral aandacht aan:

· het verbeteren van studie en beroepskeuze en het voorkomen van
verzuim  en uitval
· de overstapmomenten in de (school)loopbaan van de jongere
· het verbinden van zorgaanbod onderwijs en zorgaanbod
· het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Contactpersoon:

Harry Kleinjan

Beleidsmedewerker Jeugd en Onderwijs gemeente Apeldoorn

h.kleinjan@apeldoorn.nl

Gemeente Apeldoorn

Postbus 9033

7300 ES Apeldoorn

055-5801341