Menu openen Menu sluiten

Brummen

De gemeente Brummen zet zich met Het Team voor Elkaar  in voor jongeren. 

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor jeugdhulp en in Brummen is de zorg voor jeugd gericht op een totale aanpak: 1-gezin, 1-plan, 1 regisseur. Hulpverleners gaan uit van het sociale netwerk van de jeugd en hun ouders. Jeugd en gezinnen krijgen hulp op maat, snel en dicht bij huis. We geven hulp waar dat kan en zorg waar dat moet. De nadruk ligt op preventie.

In de preventieve sfeer is het van belang dat we het onderwijs betrekken, daar zit immers onze jeugd. Voor scholen wil het Team voor elkaar informatie geven en de lijnen kort houden.  U kunt preventief contact opnemen als u zich zorgen maakt over een jongere. De leerplichtambtenaar zit ook in het Team voor Elkaar en heeft zo ook nauwe contacten met het RMC.  Het Team voor Elkaar kan met u meedenken en zo eventueel samen een begeleidings-/zorglijn uitzetten.

Door een goede samenwerking tussen scholen, RMC/VSV en het Team voor Elkaar proberen we het schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten voorkomen en de jeugd een goede start mee te geven!  Om dit te realiseren is het van belang dat u ons weet te bereiken.

De volgende consulenten richten zich specifiek op jeugd:

Eugenie Massop
Lianne Ekema
Annemiek van Dijk
Monique Nuhn (orthopedagoog)

Te bereiken via telefoonnummer 0575-568568

Contactpersoon:

Ans Borninkhof

Beleidsmedewerker Onderwijs/jeugd/kinderopvang

Gemeente Brummen
Postbus 5, 6970 AA Brummen
Tel. (0575) 56 85 26
Mail a.borninkhof@brummen.nl
Website www.brummen.nl