Menu openen Menu sluiten

Deventer

De gemeente Deventer wil het aantal VSV-ers verder terugdringen. Heel belangrijk daarin is Het Jongerenloket. Jongeren uit de gemeente Olst / Wijhe maken ook gebruik van dit Jongerenloket. Dit is het werk van het Jongerenloket:

1  Verzuimgesprekken 18+
2 Voortijdige schoolverlaters 18+
3 Preventief verzuimspreekuur op Aventus
4 Intakegesprekken met jongeren 27- die een bijstandsuitkering aanvragen
5 Beantwoorden van vragen van jongeren (of
ouders/verzorgers/begeleiders) van jongeren 27- die een vraag hebben op
het gebied van opleiding, werken, inkomen en zorg.
6 Werkt nauw samen met Leerplicht.

Het Jongerenloket neemt deel aan:

1  Convenant Sluitende Aanpak Jongeren met de volgende ambities:
– Iedere jongere een startkwalificatie en/of plek op de arbeidsmarkt
– Geen (school)uitval
– Naadloze aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
– Geen jongeren in de uitkering

2 Het schakelpuntoverleg is een netwerkorganisatie waarin partners samen intensievere ondersteuning bieden aan jongeren voor wie het moeilijk is een startkwalificatie te halen of een plek te vinden op de arbeidsmarkt. Een integrale, sluitende aanpak voorkomt schooluitval of een uitkering. Samenwerkende organisaties zijn Aventus, Pactum, Deventer WerkTalent, gemeente Deventer, Etty Hillesum, MatchpoinD, Raster, UWV Werkbedrijf.

3 Samenwerkingsconvenant 18- 18+. Het doel hiervan is de kwaliteit van leven van kwetsbare jongeren te verbeteren. Er wordt gezamenlijk ingezet op het realiseren van een sluitende aanpak naar volwassenheid, het verminderen van schooluitval, toegang tot de arbeidsmarkt en een maximale participatie in de samenleving van deze jongeren.

4 Kwetsbare jongeren (VSO/Pro)
Het Jongerenloket zorgt voor een warme overdracht van jongeren die (tijdelijk) bijstand nodig hebben in de overgang van school naar werk.

5 ISA (intake sluitende aanpak)
Aventus en de gemeenten binnen de Stedendriehoek zijn een samenwerking aangegaan voor wat betreft de doorstroom van kwetsbare jongeren naar een individueel passend vervolgtraject. Deze intake moet onder andere een dwaaltocht langs vele loketten voorkomen.

6 Individuele Studietoeslag (IST)
De behandeling van de aanvragen voor IST wordt door het Jongerenloket uitgevoerd. Er wordt beoordeeld of een schoolgaande jongere met een beperking, wel of niet in staat is om het wettelijk minimum jeugdloon te verdienen en daarmee wel of niet een IST kan verkrijgen. Het gaat er hierbij om, of deze jongeren in staat zijn een studentenbaantje te hebben, om daarmee extra financiële middelen te verkrijgen. Kunnen zij dat niet, komen zij in aanmerking voor een IST.

Contactpersoon:

Lisanne Jansen

 

Beleidsmedewerker jeugd

lm.jansen@deventer.nl