Menu openen Menu sluiten

Epe

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente Epe verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet, dat zijn alle taken op het gebied van ondersteuning en zorg met de verplichting om alle vormen van jeugdhulp te organiseren.

De zorgstructuur in de gemeente Epe
Naast de zorgteams op de scholen kent de gemeente Epe kent twee sociale teams, een straatgroepenteam, en MDO overleggen. De sociale teams zijn teams met vertegenwoordigers uit verschillende zorg-en welzijnsorganisaties die gaan over problematieken bij individuen of groepen mensen. Eén sociaal team houdt zich bezig met jongeren tot 24 jaar. Het team wordt voorgezeten door de beleidsmedewerker van het CJG.

De leerplichtambtenaar/ RMC consulent
Als kinderen of jongeren van school wegblijven is dit een probleem. Het is dan belangrijk om meteen hulp te kunnen bieden. De leerplichtambtenaar bekijkt hoe het probleem kan worden opgelost. De LP ambtenaar werkt altijd samen met partners uit het sociaal team en de school. Zo wordt voorkomen dat een jongere voortijdig de school verlaat.  Voor jongeren die niet meer leerplichtig zijn kan bij voortijdig schoolverlaten de RMC consulent ingeschakeld worden om hulp te bieden en te onderzoeken wat dan het best is voor een jongere.

Leerplicht:  Mw. A. van Boven         06-27189060
RMC:            RMC Stedendriehoek   tel: 14055

Centrum voor Jeugd en Gezin

In de gemeente Epe zijn twee centra voor Jeugd en Gezin ( in Epe en Vaassen ). Voor alle vragen over opvoeden en opgroeien van kinderen en jongeren van 9 maanden tot 23 jaar, hun ouders en professionals kunt u hier terecht.

Contactpersoon:

Hans de Wilde

Beleidsmedewerker Onderwijsbeleid
(0578) 678 703
hans.de.wilde@epe.nl
www.epe.nl

Postbus 600
8160 AP Epe

Bezoekadres:
Markt 14, 8161 CL Epe

Werkdagen:
maandag,dinsdag, woensdagochtend
en donderdagochtend.