Menu openen Menu sluiten

Lochem

De gemeente Lochem voert de eigen leer- en kwalificatieplicht uit. Daarvoor kunt u contact opnemen met een LP – ambtenaar van Lochem.

Anja te Luggenhorst  a.teluggenhorst@lochem.nl
Carla Kaslander          c.kaslander@lochem.nl
De RMC-taken hebben wij bij de gemeente Zutphen ondergebracht.

Monitoren kwetsbare jongeren
Samen met de gemeente Zutphen en andere partners werkt Lochem aan het ontwikkelen en implementeren van een monitor voor kwetsbare jongeren. We willen jongeren in een kwetsbare positie graag volgen tijdens hun overstap van VSO, Entree-opleidingen, VMBO-bb en Praktijkonderwijs naar dagbesteding, arbeid of vervolgonderwijs.

Werk en inkomen
Lochem heeft haar taken op het gebied van werk en inkomen tot 31 december 2018 belegd bij ‘Het Plein’.  Naar verwachting worden deze taken vanaf 1 januari 2019 weer door de gemeente zelf uitgevoerd.

Contactpersoon:

Jorieke Berghuis

Beleidsontwikkelaar Jeugd
Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

Gemeente Lochem
Postbus 17, 7240 AA  LOCHEM
Hanzeweg 8, 7241 CR  Lochem

T 0573-289 222
j.berghuis@lochem.nl
www.lochem.nl

@gemlochem

Aanwezig:  maandag t/m donderdag