Menu openen Menu sluiten

Voorst

De gemeente Voorst zet in op het voorkomen van schoolverzuim,
voortijdig schoolverlaten en thuiszitters.

Dit gebeurt onder andere door:
-Het houden van preventieve verzuimspreekuren op onder andere
het Veluws College Twello en AOC Oost Twello.
-Het subsidiëren van schoolmaatschappelijk werk op de Voorster
basisscholen en het Voorster voortgezet onderwijs.
-Het werken aan een sluitende aanpak RMC – werk en inkomen
-Het werken aan een sluitende aanpak leerplicht/RMC en
(preventieve) jeugdhulp.
-Het nauw samenwerken met onderwijs en samenwerkingsverbanden
Passend Onderwijs aan een sluitende aanpak onderwijs-zorg. Zo is
met het samenwerkingsverband passend onderwijs IJssel Berkel het
Thuiszitterspact opgesteld wat tot doel heeft het aantal thuiszitters
in het primair onderwijs tot nul te reduceren.

Contactpersoon:

Talytha Schothuis

beleidsadviseur onderwijs gemeente Voorst
toegang ernstige dyslexiezorg CJG Voorst
Werkdagen: maandag hele dag en dinsdag-
tot en met vrijdag tot 13.00 uur.

0571-27 93 67
06-25 08 66 33

t.schothuis@voorst.nl
www.voorst.nl