Menu openen Menu sluiten

Zutphen

De gemeente Zutphen gaat het aantal voortijdig schoolverlaters terugdringen. Op 14 december 2016 is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met dat doel. Daarin staan deze prioriteiten:

  • Verbeteren van studie- en beroepskeuze en het voorkomen van verzuim en uitval
  • Aandacht voor overstapmomenten in de (school)loopbaan van de jongere
  • Verbinden van zorgaanbod onderwijs en zorgaanbod gemeente
  • Verbeteren aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

Deze maatregelen worden vormgegeven door de medewerkers van team Leerplicht/RMC.  Hun aandacht gaat uit naar:

  • Preventie en vroegsignalering (door intensief contact met scholen en Samenwerkingsverbanden);
  • Intensieve verzuimbegeleiding. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van de jongerencoaches van Het Plein (Sociale Zaken) en van 2GetThere;
  • Monitoren van jongeren in een kwetsbare positie vooral bij overstapmomenten. We zijn bezig met het opzetten van een pilot;
  • Ontwikkelen van nieuwe instrumenten. Een voorbeeld hiervan is het Onderwijs Zorgcentrum Zutphen (OZC) dat jaren geleden mede op initiatief van de gemeente Zutphen is opgezet en nu regionaal actief is. Een mooi initiatief is ook het introduceren van de GGD-jeugdarts op scholen;
  • De aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt kan beter! Sinds een jaar wordt extra geïnvesteerd in elkaar ontmoeten en het uitwisselen van ervaringen.

Op regionaal niveau neemt Zutphen deel aan het Bestuurlijk Overleg. Namens de subregio Zutphen (bestaande uit de gemeenten Lochem én Zutphen) heeft de Zutphense wethouder Jeugd/Onderwijs hierin zitting.