Menu openen Menu sluiten

Bijeenkomst Kwetsbare Overstap 21 januari Twello

Uitnodiging bijeenkomst ‘de Kwetsbare Overstap’

We willen allemaal jongeren in een kwetsbare positie helpen. Een goede plek op de arbeidsmarkt voor ze zoeken. Daarom is het belangrijk in de regio een sluitend vangnet te bieden. Om dat te doen zijn we in de regio Stedendriehoek bezig met een monitor ‘Kwetsbare Overstap’, als aanvulling op ‘de Overstap’ waarin alle jongeren uit het voortgezet onderwijs tijdens hun overstap naar vervolg onderwijs worden gemonitord. Het doel is tijdig actie te kunnen ondernemen als de overstapsituatie van de jongere daarom vraagt.

Bij kwetsbare jongeren denken we aan jongeren uit het VSO, het Praktijkonderwijs en de Entreeopleidingen die uitstromen naar een vervolgopleiding of werk.  Het sluitende vangnet is niet iets van alleen het onderwijs, van Ferm of van de samenwerkende gemeenten. Het is van ons allemaal. Vandaar dat we u en uw collega als betrokkenen uitnodigen voor een bijeenkomst over ‘de Kwetsbare Overstap’.

Doel van de ochtend is kennismaken met elkaar en met ‘de Kwetsbare Overstap’.
Wanneer:   dinsdag 21 januari 2020 Tijd: 9:00 – 12.30 Waar: Brasserie-Restaurant Korderijnk,   Stationsstraat 31 7391 EH Twello

NEEMT U WEL UW LAPTOP OF IPAD MEE?

Programma:
9:00 uur inloop met koffie
9.30 uur introductie Ferm en ‘de Kwetsbare Overstap’
10:00 uur Sasja Aleksic, beleidsadviseur Jeugd en WMO én projectleider ‘Implementatie monitor jongeren in een kwetsbare positie’ in gemeente Helmond-De Peel. Vanuit haar ervaring neemt Sasja ons mee in de ontwikkeling en implementatie van de ‘Kwetsbare Overstap’ in haar gemeente. 10.45 uur koffiepauze
11.00 uur kennismaking met het systeem ‘de Kwetsbare Overstap’
11.45 uur plenaire terugkoppeling en netwerklunch
12.30 uur eind

Brengt u vooral collega’s mee om samen de Kwetsbare Overstap te verkennen! In verband met de catering vragen we u om zich voor 16 januari op te geven bij Nanke Kraehe via mailadres: info@ferm-s3h.nl o.v.v. K.O. 21 januari.

Wil je je alvast inschrijven?  Gewoon via een mail aan info@ferm-s3h.nl