Menu openen Menu sluiten

Loopbaandossier

De essentiële inhoud die leerling in het vo opneemt in het loopbaandossier rond de vijf loopbaancompetenties is vooral gericht op:

  • Reflecties (wat weet ik? wat kan ik?) en de
  • Ontwikkeling (hoe ben ik daarachter gekomen? hoe ga ik er mee verder?)

Het MBO maakt met ingang van schooljaar 21-22 gebruik van het loopbaandossier dat de student meeneemt vanuit het vo bij:

  • Welkom-Studentdagen ,  gericht op motieven- en kwaliteitenreflectie.
  • Loopbaangesprekken met de leertrajectbegeleider , op alle loopbaancompetenties.
  • Reflectiegesprekken met docenten.
  • Dit wordt verankerd  in het beleid, we zorgen voor ondersteunende hulpmiddelen en professionalisering

Het werken met een loopbaandossier door studenten en het begeleiden daarvan door MBO medewerkers vraagt nog aandacht (zie ook bij AANPAK). Leertrajectbegeleiders voeren loopbaangesprekken gericht op ontwikkeling van de loopbaancompetenties en hebben hiervoor ook scholing gevolgd. De loopbaanomgeving wordt onder invloed van de nieuwe Aventus onderwijsvisie steeds krachtiger. We moeten de stap gaan zetten naar concreet gebruik van het loopbaandossier door de student (ervaringen en reflecties beschrijven, doelen stellen en de volgende stap vastleggen) en de begeleiding daarvan door leertrajectbegeleiders en docenten.

Er wordt ingezet op:

Bij de eerste kennismaking op een MBO gebruikt de student het loopbaandossier door te reflecteren in het loopbaandossier op de ervaringen die hij opdoet tijdens de ‘Welkom-Studentdagen’ (of bij de Entree-opleidingen in het eerste kennismakingsgesprek) op basis van vragen als:

  • Hoe ben je tot deze keuze gekomen? (loopbaansturing, netwerken, werkexploratie)
  • Waarom ben ik geschikt voor deze opleiding? (kwaliteiten en motieven reflectie)

Tijdens de opleiding reflecteert de student gedurende de hele opleiding met een vaste regelmaat in het loopbaandossier op de opgedane leer- en werkervaringen, in loopbaangesprekken met zijn leertrajectbegeleider.

Daarnaast vindt reflectie naast in de lessen met docenten en met medestudenten (loopbaansturing, netwerken, werkexploratie, kwaliteitenreflectie, motievenreflectie)