Menu openen Menu sluiten

Ferm richt zich op vroegtijdige schoolverlaters in stedendriehoek.

Onze missie

De missie van Ferm is dat elke jongere in onze regio telt.

Dat betekent: ‘het samenbrengen van expertise uit het onderwijs, de arbeidsmarkt en gemeente (Leerplicht/RMC/jeugdzorg/participatie) opdat iedere jongere in de regio Stedendriehoek een onderwijs- en/of arbeidsmarkttraject op maat wordt aangeboden zodat elke jongere optimale kansen heeft om zijn of haar plek in de maatschappij te realiseren/te vinden.’

De regio Stedendriehoek heeft haar jongeren nodig, zij zijn de toekomst. Eigenlijk is iedere jongere die zonder doel op de (reserve)bank zit, VSV-er of niet, er een te veel. De focus ligt dan ook niet alleen op het behalen van een diploma (startkwalificatie), maar ook op het optimaliseren van passende en duurzame arbeidsplekken bij de kwaliteiten en talenten van de jongere. Op deze manier wil VSV Stedendriehoek stimuleren dat elke jongere op de voor hem/haar juiste plek (school, werk, dagbesteding) terecht komt. Daarnaast heeft Leerplicht/RMC een belangrijke rol als schakel tussen de verschillende betrokken partijen.

Visie

Gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid door het delen en verbinden van expertise en het bundelen van (verschillende) middelen, met sympathie en ruimte voor lokale verschillen. Het perspectief en de mogelijkheden van de jongere zijn daarbij het vertrekpunt. Samen verantwoordelijk vertaalt zich dan in de volgende uitgangspunten:

  • de jongere en zijn/haar (school)loopbaan staat centraal;
  • (dreigende) problematiek/uitval wordt vroegtijdig herkend en opgepakt;
  • de eigen kracht van de jongere wordt versterkt
  • de jongere is eigenaar van zijn problemen;
  • voor jongeren in een kwetsbare positie is maatwerk nodig;
  • één kind, één gezin, één plan, één casusmanager
  • een  integrale verbonden aanpak is van belang bij het ondersteunen van de jongere bij zijn schoolloopbaan.

Bekijk de  video van Ferm

Ferm team

Het programmateam denkt graag met u mee bij de VSV-aanpak in uw school, in uw gemeente of instantie. Dat kan op verschillende manieren: door het verbinden van personen, het leveren van informatie of de inbreng van expertise, beschrijvingen van good practices, het leggen van contacten, het organiseren van thema-activiteiten enz.

vlnr:

Valentijn van Waalwijk       projectleider                        v.vanwaalwijk@ferm-s3h.nl

Nanke Kraehe                    programmamanager            n.kraehe@ferm-s3h.nl

Cindy Kamp                        RMC regiocoördinator        c.kamp@ferm-s3h.nl

 

Volg mij op

Onze maatregelen

Aandacht voor onderwijs

Deze maatregel is gericht op jongeren in het VO en het MBO. Dit is de reguliere VSV-doelgroep.

Lees meer

Aandacht voor overstap

Gericht op jongeren in een kwetsbare positie om zo de overstap van school naar school te optimaliseren.

Lees meer

Zorg

Gericht op overbelaste jongeren in het VO en het MBO. Aandacht voor jongeren in een kwetsbare positie en zonder startkwalificatie.

Lees meer

Arbeid

Gericht op jongeren in een kwetsbare positie, op (risico-) jongeren in het VO en het MBO en op uitgevallen jongeren.

Lees meer