Menu openen Menu sluiten

Plusvoorziening

Er is in het afgelopen jaar heel veel gebruik gemaakt van de Plusvoorziening. Met de middelen uit de vorige projectperiode behoorde dat ook nog tot de mogelijkheden en blijkbaar was het ook nodig.

Met het ingaan van de nieuwe periode zullen we in de toekenning van de maatwerktrajecten geleidelijk een stapje terug moeten doen. Dat is niet alleen vanwege de beperkte financiële middelen die bij de start van 2021-2024 tot onze beschikking staan. Doordat de doelstellingen van Ferm zich meer richten op een gezamenlijke preventieve aanpak is het passend om eerst samen te kijken welke andere aanpassingen een instelling kan doen, samen met het netwerk van de jongere, om ervoor te zorgen dat een dergelijk maatwerktraject misschien niet eens hoeft. Kijk naar maatregel 1: Onderwijs Ondersteunen. Deze is erop gericht het didactisch leerklimaat te verbeteren, door een professionaliseringsslag te maken. Met maatregel 2 willen we echt dichter bij de jongere komen en in maatregel 3 gaat het om het versterken van het netwerk rondom de jongere. Als we goed samenwerken in het netwerk kunnen we het aantal maatwerktrajecten sterk naar beneden brengen.

Omdat de aanvragen ook een signaleringsfunctie hebben, is het goed om contact te blijven zoeken met het coördinatiepunt Plusvoorziening. Zodoende kunnen zij mee denken in oplossingen, verbinden en het programmateam inschakelen als het leidt tot een meer omvattende aanpak. Dat gesprek moeten we blijven voeren!

Hier vind je een grafische weergave van het aantal aanvragen per schooljaar.

Grafiek PlusVZ