Menu openen Menu sluiten

Projecten

 Lopende projecten sinds 1 januari 2019 

Verantwoordelijke Onderwerp Inhoud
Ferm Plusvoorziening met RMC-uitbreiding
Overbelaste jongeren matchen met een particuliere coach, zodat ze kansrijk hun (school-)loopbaan doorlopen.

 Ferm Profess-ionaliserings-aanbod OOP OOP-ers bewustmaken van hun signaleringsfunctie en hen leren omgaan met moeilijk gedrag van jongeren.
 Ferm LOBLab
Trainingen voor RMC-consulenten en Leerplichtambtenaren om loopbaan gerichte gesprekken te voeren. Inhoud is gebaseerd op inbreng van jongeren.

Aventus Plek op maat VO-Leerlingen van 16 en 17 jaar worden soms ten onrechte aangemeld bij de Entreeopleiding. Vaak zijn hiervoor meer passende plekken te vinden.
Aventus LOB in de Regio
Het ontwikkelen van een regionale visie op LOB om leerlingen beter overwogen keuzes te laten maken, zodat zij niet om die reden uitvallen uit onderwijs.

Eligant Lyceum Begaafde jongeren Het ontwikkelen en toepassen van didactiek om jongeren met meer- of hoogbegaafdheids-problematiek met succes hun schoolloopbaan te laten doorlopen.
Gemeente Voorst Doorstroom PO-VO
Het vergroten van het succes van leerlingen in de doorstroom van het PO naar het VO. Deze overstap zou geen risico moeten zijn.

Etty Hillesum Lyceum Verbetering Klimaat en Kwaliteit Het ontwikkelen van een integrale aanpak waardoor het pedagogisch klimaat verbetert en de basisondersteuning versterkt.
Etty Hillesum Lyceum Tussenvoorziening Humanitas
Vo leerlingen met internaliserende problematiek worden buiten hun schoollocatie opgevangen en zo spoedig mogelijk teruggeleid naar onderwijs.

 

Nieuwe aanvragen en toekenningen

Verantwoordelijke Onderwerp Inhoud
Aventus Kansrijk van Entree naar Lyceum Het ontwikkelen van leerroutes om de overstap van Entree naar VAVO vanzelfsprekend te maken.
Achterhoek VO Praktijk realistisch leren
Ontwikkelen praktijk gerelateerd onderwijsaanbod voor potentiële VSV-ers om de motivatie te vergroten.

Lucrato Trajectbegeleiders derde leerweg Het ontwikkelen van processen en inzetten van trajectbegeleiders voor deelnemers aan de Pilot Praktijkleren. Deze zogeheten ‘derde leerweg’ staat nog in de kinderschoenen en men wil ervaren wat er nodig is om deze leerweg voor de deelnemer succesvol te laten zijn.
Zutphen-Zorg Regio
Experimenteel
Minder zorg door preventieve zorg
Het opnemen van jeugdhulpverleners in onderwijsteams in het PO, opdat zorgen klein blijven in het VO.  Hier is sprake van zeer nauwe inhoudelijke en financiële samenwerking tussen Onderwijs en Zorgregio.

Zutphen Vroeg-verzuimaanpak Het eerder en sterker oppakken van verzuim door samenwerking met de GGD en de afdeling LP/RMC van de gemeente i.s.m. het Isendoorncollege en het SWV. Inzet M@zl methodiek voor integrale aanpak schoolverzuim.
Zutphen Knooppunt Huiswerkbegeleiding
Stichting Lokaal richt zich met huiswerkbegeleiding op een risicovolle doelgroep van 12 t/m 18 jaar, maar ook basisschoolleerlingen, door hen (veelal met ouders) te verbinden aan het wijkcentrum. Daarmee vervult de stichting een signalerende en zorgende rol, zodat jongeren meer kans maken hun schoolloopbaan succesvol te doorlopen.

Zutphen Walhallab Het invullen van een alternatieve leerroute om motivatie en zelfkennis bij potentiële vsv-ers te vergroten. Hiervoor worden procesafspraken gemaakt. De regie ligt bij Leerplicht/RMC.
Aventus GW!50
50 cliënten van Gelre Werkt! middels een gezamenlijke intake op het juiste traject zetten om hun kansen te vergroten.

Apeldoorn 2GetThere in de regio Het laagdrempelig en kosteloos beschikbaar maken van ervaringsdeskundige jongeren die als coach functioneren voor (oud-)vsv-ers.