Menu openen Menu sluiten

Regionale LOB visie

Visie:
De vo-scholen van de Stedendriehoek en Aventus, vinden dat loopbaanontwikkeling en begeleiding (LOB) cruciaal is voor de ontwikkeling van vaardigheden van leerlingen en studenten maar ook van medewerkers. De 5 loopbaancompetenties samen met een krachtige loopbaanomgeving zijn hierin stevig verankerd.

Loopbaancompetenties zijn nodig om regie te houden op je loopbaanontwikkeling, te ontdekken wat bij je past en voorbereid te zijn op de toekomst. Leerlingen en studenten krijgen hierdoor meer intrinsieke motivatie, zijn beter gekwalificeerd en het aantal vsv-ers zal hierdoor afnemen. De medewerkers hebben meer grip op hun loopbaan, kunnen gerichte keuzes maken die bij hen past en zo veranderend werk behouden.

Wij vinden het belangrijk dat LOB plaatsvindt op alle momenten en in alle situaties waarop je de toegevoegde waarde van je eigen ervaringen ten aanzien van het loopbaanproces herkent, zowel binnen als buiten de school. Zo is er sprake van een complete en krachtige loopbaanomgeving.

Met de regionale visie:

  • Hebben we als scholen/sectoren een kapstok waar we LOB op professionele wijze verder kunnen oppakken/ontwikkelen
  • Bereiken we dat we dezelfde taal spreken binnen LOB. Dit is erg belangrijk om slagvaardig te kunnen zijn en duidelijkheid te geven aan alle betrokkenen (herkenbaarheid)
  • Is een doorlopende leerlijn LOB geen stip op de horizon maar een reëel en makkelijk te bereiken doel
  • Zijn linken met andere regionale projecten zoals Sterk Techniek Onderwijs Apeldoorn zo gelegd en uit te voeren