Menu openen Menu sluiten

Samenstelling stuurgroep en bestuurlijk overleg

De stuurgroep:  heeft de verantwoording voor dit regioproject. In de stuurgroep zijn  Onderwijs en de gemeenten uit de regio vertegenwoordigd. De stuurgroep vergadert 2x per jaar.
Bestuurlijk overleg: het “dagelijks bestuur” ,   vergadert 4x per jaar over lopende zaken.
Afstemmingsoverleg,  doel data en samenstelling:          Afstemmingsoverleg

Agendapunten en verslagen kunt u onder  Verslagen stuurgroep  vinden.  Het is mogelijk een vergadering bij te wonen, neem daarvoor contact met ons op.

Stuurgroep

Ellen Marks CvB   Aventus                                   Contactschool                       voorzitter
Nathan Stukker Wethouder Onderwijs Apeldoorn contactgemeente                   voorzitter
Dhr. W. Huiskamp. CvB       Zone                                     MBO / VO
Wiebo Spoelstra Bestuurder EHL                                Deventer VO
Wim Hoetmer Bestuurder VOG                               Apeldoorn VO
Erwin Lutteke Bestuurder Isendoorn  SWV            Zutphen VO
Erwin Duits Bestuurder Pluryn                             regio VSO
Annelies de Jonge Wethouder Onderwijs/Jeugd          Zutphen
Frits Rorink Wethouder Onderwijs                      Deventer
Erik Visser Wethouder Onderwijs                      Epe
Nanke Kraehe Programmamanager                        VSV Regio
Cindy Kamp RMC regio coördinator                    RMC regio

 

Bestuurlijk overleg

Nathan Stukker  Wethouder contactgemeente Apeldoorn     VZ
Ellen Marks  Bestuurder contactschool Aventus
Ted van Vilsteren  Accountmanager OCW
Cindy Kamp  RMC regiocoördinator  Ferm
Nanke Kraehe  Programmamanager Ferm