Menu openen Menu sluiten

Samenstelling stuurgroep en bestuurlijk overleg

De stuurgroep heeft de verantwoording voor dit regioproject. In de stuurgroep zijn Onderwijs en de gemeenten uit de regio vertegenwoordigd. De stuurgroep vergadert 2x per jaar. Bestuurlijk overleg: het “dagelijks bestuur” , vergadert 4x per jaar over lopende zaken.

Agendapunten en verslagen kunt u bij Ferm opvragen.  Het is ook mogelijk een stuurgroepvergadering bij te wonen, neem daarvoor contact met ons op.

Stuurgroep

Ellen Marks CvB   Aventus                                      Contactschool                       voorzitter
Nathan Stukker Wethouder Onderwijs Apeldoorn      Contactgemeente                   voorzitter
Karin Pullen CvB       Zone College                         MBO / VO
Wiebo Spoelstra Bestuurder EHL                                   Deventer VO + SWV
Wim Hoetmer Bestuurder VOG                                  Apeldoorn VO
Erwin Lutteke Bestuurder Isendoorn                         Zutphen VO + SWV
Annelies de Jonge Wethouder Onderwijs/Jeugd             Zutphen
Frits Rorink Wethouder Onderwijs                         Deventer
Erik Visser Wethouder Onderwijs                         Epe    en namens Brummen  en Voorst
Nanke Kraehe Programmamanager                            Ferm               VSV regio
Cindy Kamp RMC regio coördinator                        Ferm               RMC regio coördinator

 

Bestuurlijk overleg

Nathan Stukker  Wethouder contactgemeente Apeldoorn     VZ
Ellen Marks  Bestuurder contactschool Aventus
Ted van Vilsteren  Accountmanager OCW
Cindy Kamp  RMC regiocoördinator  Ferm
Nanke Kraehe  Programmamanager Ferm