Menu openen Menu sluiten

Samenstelling stuurgroep en bestuurlijk overleg

De stuurgroep heeft de verantwoording voor dit regioproject. In de stuurgroep zijn Onderwijs en de gemeenten uit de regio vertegenwoordigd. De stuurgroep vergadert 2x per jaar. Bestuurlijk overleg: het “dagelijks bestuur” , vergadert 4x per jaar over lopende zaken.

Agendapunten en verslagen kunt u bij Ferm opvragen.  Het is ook mogelijk een stuurgroepvergadering bij te wonen, neem daarvoor contact met ons op.

Stuurgroep

Ellen Marks CvB Aventus                                          Contactschool                       voorzitter
Henk van den Berge Wethouder Onderwijs Apeldoorn     Contactgemeente                   voorzitter
Wiebo Spoelstra Bestuurder EHL                                   Deventer VO + SWV
Wim Hoetmer Bestuurder VOG                                  Apeldoorn VO
Erwin Lutteke Bestuurder Isendoorn                         Zutphen VO + SWV
Sjoerd Wannet Wethouder Onderwijs/Jeugd             Zutphen
Ilse duursma Wethouder Onderwijs                         Deventer
Ingrid Timmer Wethouder Onderwijs                         Brummen    en namens Epe en Voorst
Ria van Helden Programmamanager                            Ferm               VSV regio
Cindy Kamp RMC regio coördinator                        Ferm               RMC regio coördinator

 

Bestuurlijk overleg

Henk van den Berge  Wethouder contactgemeente Apeldoorn     VZ
Ellen Marks  Bestuurder contactschool Aventus
Nanke Kraehe  Accountmanager OCW
Cindy Kamp  RMC regiocoördinator  Ferm
Ria van Helden  Programmamanager Ferm