Menu openen Menu sluiten

Plusvoorziening voor overbelaste Jongeren (VO en MBO)

‘Overbelaste’ jongeren beschikken in principe over de capaciteiten om hun schoolloopbaan met minimaal een startkwalificatie af te sluiten, maar lopen door een opeenstapeling van problemen (gedragsproblemen, psychische problemen, instabiele thuissituatie, schulden en criminaliteit in de directe omgeving) een groot risico op zowel school- als maatschappelijke uitval.  www.rijksoverheid.nl

In het nieuwe VSV programma wordt ook voor de maatwerktrajecten voor Overbelasten nadrukkelijk gezocht naar de samenwerking: “Een plusvoorziening is een combinatieprogramma van zorg en hulpverlening, onderwijs en (indien nodig) arbeidstoeleiding, waarbij een duidelijke structuur voor en verbondenheid met de jongere voorop staan.” Een aanvraag voor een maatwerktraject met enkel een onderwijs- of zorgcomponent is dus geen plusvoorziening.
Maatwerktrajecten of Plusvoorzieningen zullen onderling dan ook erg van elkaar verschillen, afhankelijk van het aantal jongeren dat als ‘overbelast’ aangemerkt kan worden, de aard van hun problematiek en reeds bestaande voorzieningen in de regio.

Veel gevraagde trajecten in de regio zijn met name de individuele coaching trajecten, uitgevoerd door verschillende buitenschoolse coaches. Deze en alle andere trajecten kunnen aangevraagd worden bij de Pluscoördinator, Erica Frijlink. Met Sandra Schotgerrits en Carolien Steenbruggen beheert zij het regionaal aanmeldpunt waar begeleiders uit het VO en uit het MBO hun overbelaste jongeren kunnen aanmelden. Zij hebben kennis van passend onderwijs, plusvoorziening en andere vormen van ondersteuning en hebben regelmatige contacten met het Schoolmaatschappelijk werk en de zorgcoördinatoren want dat zijn de aanvragers van de Plusvoorzieningstrajecten, maar ook met jeugdhulpverlening, CJG, wijkteams, leerplicht, RMC etc.

Wilt u in contact komen met of heeft u vragen aan de Pluscoördinator ?       

 

 

 

 

                                                             

 

Carolien        Erica        Sandra                                        Mail:    plusvoorziening@ferm-s3h.nl 

Aanvraagformulieren, evaluatie, offerte, schema’s etc.   =>    Plusvoorziening
Samenvatting?  Download onze flyer !  https://www.ferm-s3h.nl/flyer-maatwerktrajecten-vo-mbo/   
Meer info over coaches en maatwerktrajecten?  =>  Uitvoerders Maatwerktrajecten