Menu openen Menu sluiten

Plusvoorziening voor overbelaste Jongeren (VO en MBO)

‘Overbelaste’ jongeren beschikken in principe over de capaciteiten om hun schoolloopbaan met minimaal een startkwalificatie af te sluiten, maar lopen door een opeenstapeling van problemen (gedragsproblemen, psychische problemen, instabiele thuissituatie, schulden en criminaliteit in de directe omgeving) een groot risico op zowel school- als maatschappelijke uitval.  www.rijksoverheid.nl

Wat is de Plusvoorziening.
De plusvoorziening in de Stedendriehoek biedt trajecten aan voor overbelaste jongeren die op meerdere gebieden problemen ervaren. Hierdoor hebben ze een grotere kans de school voortijdig te verlaten.  De jongeren worden gekoppeld aan een externe coach met als doel een beter perspectief voor de toekomst. Dit kan zijn terugkeer naar school, een vervolgopleiding of het vinden van een andere passende plek in de samenleving.

Wat zijn overbelaste jongeren?
‘Overbelaste’ jongeren lopen door een opeenstapeling van problemen, denk aan gedragsproblemen, psychische problemen, instabiele thuissituatie, schulden, criminaliteit in de directe omgeving, een groot risico op zowel school- als maatschappelijke uitval.

 Wie kunnen er een aanvraag indienen?
Het MBO, VO, VSO, PRO scholen en het RMC kunnen een maatwerktraject aanvragen.

Wat zijn Maatwerktrajecten? 
Maatwerktrajecten zullen onderling erg van elkaar verschillen, afhankelijk van de aard van de problematiek en van reeds bestaande voorzieningen in de regio. De trajecten zijn kortdurend (maximaal 3 maanden) en worden uitgevoerd door verschillende buitenschoolse/externe coaches.

Aanvragen trajecten
De trajecten kunnen aangevraagd worden bij de pluscoördinatoren van het regionaal aanmeldpunt: Erica Frijlink, Sandra Schotgerrits en Carolien Steenbruggen.

Zij hebben kennis van passend onderwijs, maatwerktrajecten, gemeentelijke voorzieningen en andere vormen van ondersteuning.  Ook hebben ze regelmatig contacten met schoolmaatschappelijk werkers (SMW), ondersteuningscoördinatoren/ begeleidingsdeskundigen en RMC medewerkers, jeugdhulpverlening, CJG, wijkteams, leerplicht etc.

Wilt u in contact komen met of heeft u vragen aan de Pluscoördinator ?       

 

 

 

 

                                                             

 

        Erica        Sandra      Carolien                                  Mail:    plusvoorziening@ferm-s3h.nl 

Aanvraagformulieren, evaluatie, offerte, schema’s etc.   =>    Plusvoorziening
Samenvatting?  Download onze flyer !  https://www.ferm-s3h.nl/flyer-maatwerktrajecten-vo-mbo/   
Meer info over coaches en maatwerktrajecten?  =>  Uitvoerders Maatwerktrajecten