Menu openen Menu sluiten

Plusvoorziening voor overbelaste Jongeren (VO en MBO)

Wat is de Plusvoorziening?
De plusvoorziening in de Stedendriehoek biedt trajecten aan voor overbelaste jongeren. Zij lopen een grotere kans hun school of opleiding voortijdig te verlaten. De jongeren worden individueel gekoppeld aan een externe coach met als doel ze een beter perspectief voor de toekomst te bieden. Dit kan zijn terugkeer naar school, een vervolgopleiding of het vinden van een andere passende plek in de samenleving.

Wat zijn ‘Overbelaste jongeren’?
Overbelaste jongeren beschikken in principe over de capaciteiten om hun schoolloopbaan met minimaal een starkwalificatie af te sluiten maar lopen door een opeenstapeling van  problemen
( gedragsproblemen, psychische problemen, instabiele thuissituatie, schulden en criminaliteit in de directe omgeving) een groot risico op zowel school- als maatschappelijke uitval.  www.rijksoverheid.nl

Mail:    plusvoorziening@ferm-s3h.nl 

Aanvraagformulieren, evaluatie, offerte, schema’s etc. >  Plusvoorziening

Samenvatting?  Download onze brochure !